ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Тази страница съдържа описание на правните условия, приложими за всеки Интернет потребител, който посещава този сайт. Когато използвате този сайт, Вие се задължавате да спазвате тези условия безрезервно. Препоръчваме Ви редовно да се запознавате с указанията за ползване, тъй като те могат да бъдат променяни без предизвестие.

Списък на преки връзки към точки:

 1. Интелектуална собственост
 2. Естество на информацията
 3. Линкове към други сайтове
 4. Ограничаване на отговорността
 5. Достъпност на уебсайта
 6. Медицинска информация
 7. Правна рамка
 8. Правно Известие

1. Интелектуална собственост

Този сайт е собственост и се управлява от Санофи България ЕООД (по-долу Санофи), дружество принадлежащо към Групата дружества Санофи. Всеки един от представените материали, включително търговски марки, лога и имена на домейни, публикувани на уеб сайта с адрес www.sanofi.bg (наричан тук, по-долу „Сайта”), са защитени от прилаганите закони за интелектуалната собственост и са притежание на Санофи или друго дружество от групата Санофи, или се подчиняват на разрешение за ползване, издадено на Санофи или друго дружество от групата Санофи.
Материалите, показани или представени на този Сайт, включително всички документи, файлове, дизайн, графика, технически скици, оборудване, кодове и общ външен вид на Сайта, са предмет на авторско право, притежавано от Санофи и определени компании, принадлежащи към същата група компании както Санофи, съгласно дефинираното в раздел 79 на Закон № 90/2012 Кол., за бизнес корпорации и кооперативи, съгласно изменението, както и текстът: "COPYRIGHT 2010-2017 SANOFI ALL RIGHTS RESERVED" („АВТОРСКО ПРАВО 2010-2017 САНОФИ. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ”), по силата на Закон № 121/2000 Сб. за авторското право, свързаните с него права, както и за изменението на определени закони, според изменението на всички изброени.

Всички права са запазени, освен ако в определен случай е посочено друго. Освен това, всички имена на продукти, посочени на този Сайт, са търговските марки на дружество от групата Санофи, освен ако за тези имена е посочено, че са притежавани от друго дружество. Търговските марки, търговското наименование, логата и продуктите, съдържащи се в този Сайт, са национално и международно защитени. Всяко използване на тези търговски марки, търговско наименование, лога и продукти без предварително писмено съгласие на Санофи или съответното дружество от групата Санофи е забранено.

2. Естество на информацията

Информацията, най-вече финансовата такава, публикувана на Сайта, не следва да се счита за покана за инвестиране. Същата не следва да се тълкува като покана или публично предлагане и не представлява предложение за записване, купуване или продажба на акции на дружества от Групата Санофи или на други ценни книжа, емитирани от дружества от групата Санофи. Групата Санофи насочва Вашето внимание към обстоятелството, че публикуваната в Сайта финансова информация се актуализира редовно.

В зависимост от случая на този Сайт се публикуват експертни становища, засягащи конкретна област от съдържанието на Сайта, или извлечения от статии в пресата. Тази информация представлява само становищата на съответните експерти или на журналистите от вестниците, като тя не е необходимо да съответства на становището на Санофи или дружество от групата Санофи. Тези експерти не са служители на дружество от Групата Санофи и не получават възнаграждение от дружество от Групата Санофи за използването на техните становища. Санофи и дружествата от Групата Санофи не отговарят за точността и пълнотата на информацията или становищата, съдържащи се в тези материали. Експертните становища отразяват само личната гледна точка на съответния експерт и в никакъв случай не може да се възприемат като становище или отговорност на дружество от Групата Санофи.

3. Линкове към други сайтове

Санофи не отговаря за сайтове на трети страни, до които може да сте получили достъп чрез Сайта. Ние няма как да контролираме съдържанието на сайтоветe на трети страни, които са напълно независими от дружествата от Групата Санофи. В допълнение към това, наличието на линк между Сайта и сайт на трета страна по никакъв начин не показва, че дружество от Групата Санофи по някакъв начин одобрява съдържанието на този сайт или на употребеното съдържание.

Освен това, Вие сте длъжни да предприемете необходимите предпазни мерки, за да предотвратите заразяването на Сайта с, включително, но не само, един или повече „вируси”, от типа „Троянски кон” или каквито и да са други „паразити”.

Външни сайтове могат да съдържат хиперлинкове, осигуряващи достъп до Сайта. Всеки такъв хиперлинк не може да се инсталира без изричното предварително съгласие на дружество от Групата Санофи. Във всички случаи дружествата от Групата Санофи по никакъв начин не отговарят за недостъпността на такива външни сайтове и Групата Санофи не преглежда, контролира, одобрява, нито отговаря за съдържание, реклама, продукти или други материали, публикувани на или достъпни чрез тези сайтове.

4.Ограничаване на отговорността

Санофи полага всички усилия, за да гарантира в максимална степен точността и актуализацията на публикуваната на Сайта информация, чието съдържание компанията си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие. В случай че на Сайта е публикуван авторски материал, посоченият автор  на материала отговаря за неговата точност и достоверност. Независимо от това, Санофи не може изцяло да гарантира изчерпателността на публикуваната на Сайта информация. Поради тази причина и с изключение в случай на преки и непосредствени щети, възникващи по вина на Санофи, същото няма да отговаря за:

 • липса на изчерпателност във връзка с информацията, публикувана на Сайта;
 • щета, възникваща в резултат на измамна намеса на трета страна, водеща до промяна на информацията или на материалите, публикувани на Сайта;
 • в по-широк смисъл, щета, пряка или косвена, независимо от причината, произхода, вида или последиците от щетата, независимо дали възникваща в резултат на (i) достъп или невъзможност за достъп до Сайта, (ii) използване на Сайта, включително всяка щета или вирус, който може да инфектира Вашата компютърна система, или какъвто и да е друг продукт, и/или (iii) кредит, даден въз основа на информация, публикувана наСайта.

 

5. Достъпност на уебсайта

Вие декларирате, че (i) е технически невъзможно Сайтът да се създаде без настройки по подразбиране и че Санофи не носи никаква отговорност за това, (ii) че настройките по подразбиране може да доведат до временно недостъпност на Сайта, и (iii) че функционирането на Сайта може да бъде неблагоприятно засегнато от състояния и изпълнения извън контрола на Санофи, като например връзки за предаване и телекомуникация между Санофи и Вас и между Санофи и други системи и мрежи.
Санофи и/или неговите доставчици могат по всяко време, временно или постоянно, да променят или прекъснат целия или част от Сайта с цел извършване на техническа поддръжка и/или подобрения и/или промени на Сайта. Санофи не отговаря за промяна или временно прекъсване или спиране на Сайта.

6. Медицинска информация

Сайтът може да съдържа обща информация относно различни медицински състояния и тяхното лечение. Такава информация е предоставена единствено с информационна цел и не е предвидена да замести съвета, предоставен от доктор или друг квалифициран здравен професионалист. Пациентите не следва да използват съдържащата се тук информация за самостоятелно диагностициране на медицински или здравен проблем или заболяване. Пациентите следва винаги да се консултират с доктор или друг квалифициран здравен професионалист за медицински съвет или информация относно диагностициране или лечение на заболявания.

7. Правна рамка

Сайтът и неговото съдържание се подчиняват на законодателството на Република България. Всяко съдебно производство, което може да бъде заведено във връзка със Сайта и неговото съдържание, е под юрисдикцията на българските съдилища.

8. Правно Известие

Редактор на Сайта
Санофи България ЕООД
 бул. „Цариградско шосе” № 90, Офис сграда Капитал Форт,тяло А,ет. 10 - София 1784
Санофи България ЕООД, корпорация с начален капитал 90 200 лева, регистрирана в Българския Търговски Регистър под номер 831251108.
Главен Редактор и Управител
Г-жа Лора Ивчева, управител на Санофи България ЕООД.
Хостинг
BT France
Immeuble Jean Monnet
11, place des Vosges
92061 Paris La Défense Cedex 
France
Tel. : +33 1 44 97 70 00

Този уебсайт използва "бисквитки", за да проследява аудиторията и да подобрява съдържанието му. Като продължавате да сърфирате в този уебсайт, приемате използването на такива "бисквитки".

Добре