взаимоотношения с медицински специалистиЗащо работим с медицински специалисти и здравни организации?


Медицинските специалисти и здравни организации, с които работим, ни предоставят ценни, независими и експертни знания , извлечени от техния клиничен опит и лечението на заболявания. Тази експертиза има значителен принос към нашите усилия за подобряване качеството на грижите за пациентите, в полза на отделния индивид и на обществото като цяло.


Достъп до данните, свързани с предоставяне на стойност към медицински специалисти и здравни организации, може да се осъществи тук:

Отчет за оповестяване за 2015г
Методологическо указание 2015г
Отчет за оповестяване за 2016 г.
Методологическо указание 2016
Отчет за оповестяване за 2017г
Методологическо указание 2017г

Информация за пациенти и медицински специалисти за валпроат