Меню бърза навигация :

 1. Отидете на съдържание
 2. Отидете към менюто на под-секцията
 3. Отидете на инструмент за търсене
 4. Отидете в меню Помощ
 5. Към модулите
 6. Към списъка на клавишни комбинации

Помощ за меню :

 1. Sanofi в света |
   
 2. Site група |
   
 3. Връзка с нас |
 4. Карта на сайта |
 5. Помощ
 1. размер на шрифта

  намалявам увеличаване  
 
 

Помощ

КОНТАКТИ

Санофи

бул. „Цариградско шосе” №90
Офис сграда Капитал Форт,тяло А,ет.10
София 1784

Тел: +359 2 970 53 00
Факс: +359 2 970 53 33

Съдържание :

Помощ

Компанията „Санофи” се отнася много сериозно към пасивността на потребителите с увреждания и е ангажирана с осигуряването на достъпен сайт, който съответства на ниво Double-A, съгласно международните указания за достъпност WCAG 1.0.

 
Списък на преки връзки към точки :

Политика за достъпност

Този сайт е проектиран в съответствие с W3C уеб стандарти, най-вече директивите за достъпност до съдържанието в уеб, издадени от инициативата WAI (Инициатива за достъпност в уеб). Всички страници със URL започващо с „http://www.sanofi.bg/” отговарят на ниво Double-A от WCAG 1.0.

За да се провери нивото на съвместимост е направен одит от Ipedis, компания с реноме и богат опит в сферата на Web достъпността. Постоянната съвместимост на сайта се гарантира от система от одити на всеки 4 месеца, извършвани от Ipedis. Ако откриете грешка или пропуск, на която и да е страница или срещнете трудности, моля не се колебайте да ни информирате използвайки слота за контакти

Съвместимост на браузера

Този уебсайт е съвместим с всички последни браузери, функциониращи с HTML 4.01 и CSS 2, обслужващи XHTML и CSS език и граматика, препоръчани от W3C.

В такава връзка е добре да знаете, че за да можете да разгледате този сайт пълноценно, е необходими да използвате последно поколение браузери, но сайтът е достъпен и с по-стари версии на браузери.

Препоръчваме Ви да използвате следните браузери:

 • За Mac.OS.X (операционна система Macintosh 10): Opera, Safari, Mozilla Firefox;
 • За Windows: Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer 6, HPR (Home Page Reader);
 • За Linux: Mozilla Firefox, Opera.

Документи, които можете да се изтегляте от сайта

Някои от документите, които можете да се изтегляте от сайта, са представени най-малко в един достъпен формат (HTML, TXT, RTF, Microsoft Word, PowerPoint, Excel).

Също така намирате документи, които можете да изтегляте от сайта, в PDF формат и без да са представени в пряко достъпен формат.

Ако нямате Acrobat Reader, Вие можете да го изтеглите безплатно от сайта на Adobe:

Вие разполагате и с възможност за конвертиране на документи от PDF формат в класически HTML формат, като използвате устройството за онлайн конвертиране на Adobe. За да направите това, копирайте адреса на връзката към PDF файла в съответното поле:

Бързи клавиатурни комбинации

Този сайт е програмиран да предложи набор от бързи клавиатурни комбинации за навигация:

 • [ s ] да пропуснете навигацията и да отидете директно на главното съдържание на страницата;
 • [ 4 ] да отидете на инструмента за търсене (търсачка)
 • [ 0 ] да визуализирате този параграф „Бързи клавиатурни комбинации”

Комбинациите от бутони се различават в различните браузери. По-долу е дадено упътване как да активирате тези клавиатурни комбинации за основните браузери:

 • Internet Windows: [Alt] + [бутон/клавиш], след това [Enter]
 • Mozilla, Netscape, K-Meleon, FireFox Windows: [Alt] + [бутон/клавиш]
 • Opera 7 Windows, Macintosh, Linux: [Shift] + [Esc] + [бутон/клавиш]
 • Internet Explorer, Macintosh: [Ctrl] + [бутон/клавиш], след това [Enter]
 • Safari 1.2 Macintosh: [Ctrl] + [бутон/клавиш]
 • Mozilla, Netscape Macintosh: CTRL[Alt] + [бутон/клавиш]
 • Galeon/Mozilla/ FireFox Linux: [Alt] + [бутон/клавиш]
 • Netscape 4, Camino, Galeon, Konqueror, Omniweb, Safari before version 1.2, Opera Windows /Linux before version 7: не подържат клавишни комбинации.

Работа със сайта

Лого

Кликнете върху логото в хедъра, за да се върнете обратно в първоначалната страница (хоум страница). Можете да направите това от всяка страница в сайта

Основни раздели

Основните връзки са първия навигационен елемент, който е на разположение в горната част на страницата. Те Ви дават възможност за пряк достъп до основни раздели на сайта:

 • Отиди на съдържание;
 • Отиди в менюто на основните раздели;
 • Отиди в менюто на подразделите;
 • Отиди в менюто за помощ;
 • Отиди в слота за контакти.

Инструменти и услуги

Основните връзки са комплектовани с помощни средства за навигация, инсталирани за графично-интерфейсни цели. Те се намират в горния десен край на всяка страница.

Основните връзки на сайта са:

 • Формуляр за контакт;
 • Документ за помощ при навигация;
 • Карта на сайта;
 • Връзките даващи достъп до помощ, картата на сайта, страницата с новини, основният навигационен блок и долната част страница, са поставени в началото на страницата. Вторична навигационна система групира всички връзки към главните секции разглеждани в момента (когато е уместно).

Навигация в страница от сайта

Бързи връзки

Връзките даващи възможност за бърз достъп до навигационния блок, директен достъп до съдържание и долната част на страница са точно преди логото на Sanofi.

Тяхната интеграция означава, че би следвало те да са използваеми за повечето помощни технически средства като гласови синтезатори и Брайлови устройства. Тези връзки се визуализират, когато основния изглед на сайта е изключен използвайки опциите за настройка на браузера.

Последователна навигация

Последователната навигация е налична на всяка страница. Тя Ви позволява във всеки един момент да знаете къде се намирате в сайта и бързо да можете да се върнете на по-горно ниво.

Въвеждане на потребителски настройки на дисплея

Как се увеличава размера на шрифта?

С Internet Explorer: отидете в View menu/Text size и изберете желания размер.

С Mozilla: натиснете едновременно следните клавиши:

 • CTRL и + за увеличаване на размера;
 • CTRL и – за намаляване на размера;
 • CTRL и 0 за възстановяване на началния размер.

Как се прилага Вашата потребителски настроена таблица със стилове

Вие можете да визуализирате оформлението на сайта, като използвате алтернативни, дефинирани от потребителя таблици със стилове.

Вие можете да дефинирате алтернативна таблица със стилове, като използвате менюто View на браузерите, които обслужват алтернативните стилове:

 • Firefox, Mozilla: View menu /Page style (меню Визуализация/Стил на страницата);
 • Opera 7: Style menu (меню на Стиловете);
 • Internet Explorer 6.0, HPR 3.0: с меню Tools/Internet Options/General tab/Accessibility (Инструменти/Интернет опции/Основни теми/ Достъпност).

Обновено 01 Януари 2010