Меню бърза навигация :

 1. Отидете на съдържание
 2. Отидете към менюто на под-секцията
 3. Отидете на инструмент за търсене
 4. Отидете в меню Помощ
 5. Към модулите
 6. Към списъка на клавишни комбинации

Помощ за меню :

 1. Sanofi в света |
   
 2. Site група |
   
 3. Връзка с нас |
 4. Карта на сайта |
 5. Помощ
 1. размер на шрифта

  намалявам увеличаване  
 
 

Взаимоотношения с
медицински специалисти

КОНТАКТИ

Санофи

бул. „Цариградско шосе” №90
Офис сграда Капитал Форт,тяло А,ет.10
София 1784

Тел: +359 2 970 53 00
Факс: +359 2 970 53 33

Съдържание :

Взаимоотношения с медицински специалисти

Прозрачност в нашите взаимодействия

 

Защо прозрачността е важна?

Сътрудничеството между фармацевтичната индустрия, медицинските специалисти и здравните организации е жизнено необходимо за разработването и ефективното използване на нови лекарства, както и за бъдещата научно-изследователска дейност. Внасянето на по-голяма прозрачност в тези вече регулирани и легитимни отношения има за цел да подобри разбирането за сътрудничество между индустрията, медицинските специалисти и здравните организации.

Какъв е ангажиментът на Санофи по отношение на прозрачността?

Ние вярваме, че прозрачността се отразява върху надеждността на нашата компания и създава доверие в нея, и ние имаме ангажимента да спазваме всички приложими правила и разпоредби, които се отнасят до прозрачността. От м.юни 2016 и в качеството си на член на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA), Санофи оповестява данни за сътрудничеството си с медицински специалисти и здравни организации в Европа. Оповестяването включва предоставяне на стойност под формата на подпомагане на научни разработки и обучение към здравни организации, както и предоставяне на стойност към отделни медицински специалисти, например спонсориране на участието им в обучения, лекторски хонорари, консултантски услуги и участие в консултативни съвети.

Защо работим с медицински специалисти и здравни организации?

Медицинските специалисти и здравни организации, с които работим, ни предоставят ценни, независими и експертни знания , извлечени от техния клиничен опит и лечението на заболявания. Тази експертиза има значителен принос към нашите усилия за подобряване качеството на грижите за пациентите, в полза на отделния индивид и на обществото като цяло.

Достъп до данните, свързани с предоставяне на стойност към медицински специалисти и здравни организации, може да се осъществи тук

Отчет за оповестяване за 2015 г.

Методологическо указание 2015

Отчет за оповестяване за 2016 г.

Методологическо указание 2016

Отчет за оповестяване за 2017 г.

Методологическо указание 2017

Информация за пациенти и медицински специалисти за валпроат