Меню бърза навигация :

 1. Отидете на съдържание
 2. Отидете към менюто на под-секцията
 3. Отидете на инструмент за търсене
 4. Отидете в меню Помощ
 5. Към модулите
 6. Към списъка на клавишни комбинации

Помощ за меню :

 1. Sanofi в света |
   
 2. Site група |
   
 3. Връзка с нас |
 4. Карта на сайта |
 5. Помощ
 1. размер на шрифта

  намалявам увеличаване  
 
 

Съобщения до медиите

КОНТАКТИ

Санофи

бул. „Цариградско шосе” №90
Офис сграда Капитал Форт,тяло А,ет.10
София 1784

Тел: +359 2 970 53 00
Факс: +359 2 970 53 33

Съдържание :

Доходността от акциите на Sanofi с ръст от 7.3% за 2014 г. при постоянен обменен курс

Серж Вийнберг, Председател на Управителния Съвет и Главен Изпълнителен Директор на Sanofi сподели при представянето на годишните резултати на компанията: „Доволни сме от стабилното представяне на компанията през 2014 г. Групата като цяло постигна силни финансови резултати и направихме значителен напредък в предлагането на нови медикаменти на пазара. През 2015 г. ще фокусираме вниманието си върху подобряване на ефективността на процесите на оперативно ниво, във връзка с пускане на пазара на нови лекарства и ваксини. Също така ще продължим да инвестираме в нашите научно-развойни проекти, за да достигнем максимума на техния потенциал. Комбинацията от нашите иновативни продукти в процес на разработка и устойчивите и диверсифицирани бизнеси в компанията дават стабилна основа за създаването на дългосрочна полза за акционерите ни.”

 

Добри търговски резултати на всички бизнес подразделения през 2014 г

 • Продажбите на Групата бележат ръст от 4.9% и са в размер на 33,770 милиона евро
 • Платформите за растеж са с увеличени продажби, с ръст от 10.7% и са в размер на 25, 802 милиона евро
 • Сегментът на фармацевтичните продукти расте с 4.4%, благодарение основно на диабетната дивизия и Genzyme
 • Ваксините бележат ръст с 7.2%, а ветеринарните лекарствени продукти с 6.7%
 • Увеличението на продажбите на нови пазари е 9.3%

Стабилни финансови резултати за 2014 г.

 • Нетните приходите на Sanofi растат с 6.7% (6,847 милиона евро) при постоянен обменен курс
 • Доходността от акциите расте с 7.3% (5.20 евро) при постоянен обменен курс
 • Свободните парични потоци са се увеличили с 12.3%
 • Предложен дивидент за акция – 2.85 евро; за 21-ва поредна година с нарастващ дивидент

Отчетен напредък в процеса на подготовка на пускане на пазара на нови продукти

 • Подадени регистрации в Американската агенция за лекарствата и храните и Европейската агенция за лекарствата за лечение на хиперхолесторемия
 • Подаване на документи за регистрация на ваксина в няколко ендемични страни в Азия
 • Получено одобрение в САЩ за продукт за лечение на пациенти с пристъпна форма на множествена склероза
 • Получено одобрение в Европейския съюз за перорална терапия за възрастни пациенти с болестта на Гоше тип 1
 • Пускане на пазара в САЩ на нов, бързодействащ инсулин за вдишване

Напредък в научно-развойната ни дейност

 • Фаза III на разработка на продукт в областта на фамилна амилоидозна кардиомиопатия
 • Бързо разглеждане на иновативна терапия за лечение на атопичен дерматит от Американската агенция за лекарствата и храните

Финансова прогноза за 2015 г.

 • Имайки предвид перспективите за развитие на диабетното подразделение в САЩ, предстоящото пускане на пазара на нови продукти, както и последната фаза на развитие при продуктите в процес на разработка, през 2015 г. се очаква стабилна доходност и леко повишение от акциите на Sanofi спрямо 2014 г. при постоянен обменен курс и изключване на непредвидени големи събития.
 • Прилагайки валутните курсове към 31 декември 2014 г. към финансовата прогноза за 2015 г., допълнителният положителен ефект върху доходността на акция за 2015 г. се очаква да е между 4% и 5%.

Детайлна информация за годишните резултати на Sanofi може да намерите на www.sanofi.bg Sanofi, световният лидер в здравеопазването открива, разработва и предлага терапевтични решения, поставяйки в център на дейностите си потребностите на пациентите. Sanofi съществено участва в сферата на здравеопазването чрез своите ключови платформи: иновативни решения за: диабет, човешки ваксини със Sanofi Pasteur, лекарствени продукти без рецепта, ветеринарна медицина, редки болести с Genzyme и терапевтични решения за нови пазари. В България Sanofi се стреми да повиши качеството на живот на българите, осигурявайки достъп до иновативни здравни терапии и предлагайки диверсифицирано портфолио от фармацевтични продукти.

За допълнителна информация:

Яворка Петрова
PR Manager, V+O Communication
е-mail: y.petrova@vando.bg, тел.: + 359 2 958 27 46, мобилен: + 359 894 727175

Обновено 09 Февруари 2015