Меню бърза навигация :

 1. Отидете на съдържание
 2. Отидете към менюто на под-секцията
 3. Отидете на инструмент за търсене
 4. Отидете в меню Помощ
 5. Към модулите
 6. Към списъка на клавишни комбинации

Помощ за меню :

 1. Sanofi в света |
   
 2. Site група |
   
 3. Връзка с нас |
 4. Карта на сайта |
 5. Помощ
 1. размер на шрифта

  намалявам увеличаване  
 
 

Взаимоотношения с
медицински специалисти

КОНТАКТИ

Санофи

бул. „Цариградско шосе” №90
Офис сграда Капитал Форт,тяло А,ет.10
София 1784

Тел: +359 2 970 53 00
Факс: +359 2 970 53 33

Съдържание :

Взаимоотношения с медицински специалисти

Прозрачност в нашите взаимодействия

 

Защо прозрачността е важна?

Сътрудничеството между фармацевтичната индустрия, медицинските специалисти и здравните организации е жизнено необходимо за разработването и ефективното използване на нови лекарства, както и за бъдещата научно-изследователска дейност. Внасянето на по-голяма прозрачност в тези вече регулирани и легитимни отношения има за цел да подобри разбирането за сътрудничество между индустрията, медицинските специалисти и здравните организации.

Какъв е ангажиментът на Санофи по отношение на прозрачността?

Ние вярваме, че прозрачността се отразява върху надеждността на нашата компания и създава доверие в нея, и ние имаме ангажимента да спазваме всички приложими правила и разпоредби, които се отнасят до прозрачността. От м.юни 2016 и в качеството си на член на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA), Санофи оповестява данни за сътрудничеството си с медицински специалисти и здравни организации в Европа. Оповестяването включва предоставяне на стойност под формата на подпомагане на научни разработки и обучение към здравни организации, както и предоставяне на стойност към отделни медицински специалисти, например спонсориране на участието им в обучения, лекторски хонорари, консултантски услуги и участие в консултативни съвети.

Защо работим с медицински специалисти и здравни организации?

Медицинските специалисти и здравни организации, с които работим, ни предоставят ценни, независими и експертни знания , извлечени от техния клиничен опит и лечението на заболявания. Тази експертиза има значителен принос към нашите усилия за подобряване качеството на грижите за пациентите, в полза на отделния индивид и на обществото като цяло.

Достъп до данните, свързани с предоставяне на стойност към медицински специалисти и здравни организации, може да се осъществи тук

Отчет за оповестяване за 2015 г.

Методологическо указание 2015

Отчет за оповестяване за 2016 г.

Методологическо указание 2016

Информация за пациенти и медицински специалисти за валпроат