Меню бърза навигация :

 1. Отидете на съдържание
 2. Отидете към менюто на под-секцията
 3. Отидете на инструмент за търсене
 4. Отидете в меню Помощ
 5. Към модулите
 6. Към списъка на клавишни комбинации

Помощ за меню :

 1. Sanofi в света |
   
 2. Site група |
   
 3. Връзка с нас |
 4. Карта на сайта |
 5. Помощ
 1. размер на шрифта

  намалявам увеличаване  
 
 

Съобщения до медиите

КОНТАКТИ

Санофи

бул. „Цариградско шосе” №90
Офис сграда Капитал Форт,тяло А,ет.10
София 1784

Тел: +359 2 970 53 00
Факс: +359 2 970 53 33

Съдържание :

Sanofi и Boehringer Ingelheim потвърждават завършването на размяната на бизнеси на 1 януари 2017 г.

Двете компании ще станат глобални лидери в два различни сектора на фармацевтичния пазар

Париж (Франция) и Ингелхайм (Германия) - Sanofi и Boehringer Ingelheim потвърдиха, че стратегическата сделка, сключена през юни 2016 г., която се състои в размяна на бизнеса на Sanofi с ветеринарни лекарствени продукти (Merial) с бизнеса на Boehringer Ingelheime за лекарствени продукти без лекарско предписание (CHC), е приключила успешно в повечето пазари на 1 януари 2017 г. Това приключване бележи успешния изход на сделката, чийто ексклузивни преговори започнаха през декември 2015 г. Приключването на придобиването на Merial в Мексико и размяната на Merial и СНС бизнесите в Индия бяха забавени, в очакване на получаването на някои регулаторни одобрения, но се очаква да бъдат приключени в началото на 2017 г.

Д-р Оливие Брандикур, Главен изпълнителен директор на Sanofi, изтъква: „С упешното приключване на размяната на бизнеси с Boehringer Ingelheim, Sanofi изгражда силно и иновативно глобално СНС бизнес звено. Интеграцията на високо специализирания СНС екип на Boehringer Ingelheim и на неговите вече утвърдени продукти ни позволява да засилим позициите си в основните стратегически категории на обещаващия пазар с продукти без лекарско предписание. Наистина, този пазар отговаря на растящите очаквания на потребителите да упражняват по-голям контрол върху собственото си здраве и благосъстояние”.

Председателят на Борда на директорите на Boehringer Ingelheim – Хубертус фон Баумбах, казва следното: „Това важно постижение е резултат от взаимоизгодното споразумение, осъществено в духа на една обща визия. Водени от желанието да задоволяват нуждите на клиентите и подпомагани от ценността на нашето портфолио от иновативни продукти, обединените сили на двете компании ще подобрят конкурентноспособността на Boehringer Ingelheim в бизнес сегмента на ветеринарни лекарствени продукти, който е от толкова голямо стратегическо значение за нас. Ние сме щастливи да приветстваме служителите на Merial в нашия екип.”

През последните месеци Sanofi и Boehringer Ingelheim внимателно подготвят интеграцията на бизнесите и служителите още от първия ден под новото ръководство. В интерес на всички клиенти и с цел осигуряване на приемствеността на бизнеса, и двете компании смятат за приоритет да постигнат гладко протичане на интегрирането на прехвърлените бизнеси.

Ален Мейн, Изпълнителен вицепрезидент за продукти без лекарско предписание и член на Изпълнителния комитет на Sanofi, ще осигури продължаващото развитие на бизнеса на Sanofi с продукти без лекарско предписание, в това число и СНС марките на Boehringer Ingelheim според предначертания план. Бизнес звеното за ветеринарни лекарствени продукти на Boehringer Ingelheim ще се ръководи от д-р Йоахим Хазенмайер, който остава като член на Борда на директорите на Boehringer Ingelheim .

За Sanofi

Sanofi, световният лидер в здравеопазването открива, разработва и предлага терапевтични решения, поставяйки в център на дейностите си потребностите на пациентите. Структурата на Sanofi включва пет глобални бизнес направления: „Диабет и сърдечно-съдови“, „Общи лекарства и бързоразвиващи се пазари“, „Sanofi Genzyme“, „Sanofi Pasteur“ и „Лекарства без лекарско предписание“. В България Sanofi се стреми да повиши качеството на живот на българите, осигурявайки достъп до иновативни здравни терапии и предлагайки диверсифицирано портфолио от фармацевтични продукти.

Относно Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim е една от 20-те водещи в света фармацевтични компании. С централа в Ингелхайм, Германия, Boehringer Ingelheim оперира глобално чрез своите 145 филиала и общо 50,000 служители. Фокусът на семейната компания, основана през 1885 г., е върху научно-изледвателската дейност, разработване, производство и маркетиране на нови лекарства с висока терапевтична стойност за хуманната и ветеринарна медицина.
Социалната отговорност е важен елемент от корпоративната култура на Boehringer Ingelheim. Тя включва участие в социални проекти на световно ниво посредством инициативи като „За повече здраве” и грижи за служителите. Уважението, равните възможности и балансът между работа и семейство са в основата на сътрудничеството. Компанията поставя в центъра на вниманието си и опазване на околната среда и последователност във всички свои начинания.
През 2015 г. Boehringer Ingelheim постига обем на нетни продажби от около14.8 милиарда евро. Разходите за научно-развойни дейности стигат до 20.3 процента от нетните продажби.
За допълнителна информация вижте www.boehringer-ingelheim.com

Контакти - Sanofi

Връзки с медиите
Coralie Savin
Tel. : +33 (0)1 53 77 46 46
mr@sanofi.com

Връзки с инвеститори
George Grofik
Tel.: +33 (0)1 53 77 45 45
ir@sanofi.com

Контакти – Boehringer Ingelheim

Връзки с медиите
Dr Ralph Warsinsky
Tel: + 49 6132 77 7051
Mobile : +49 178 290 8561
press@boehringer-ingelheim.com

Обновено 11 Януари 2017